Đèn bàn led ALFA SML188S
Đèn bàn led ALFA SML188S

– Đèn bàn LED ALFA Không phát thải chất độc hại cho môi trường,Không có bức xạ hồng ngoại và tia cực tím (IR/UV)
– Đèn bàn LED ALFA Không sử dụng Chì, thủy ngân, không phát thải khí độc hại ra môi trường

 • Điện áp đầu vào: AC100v-240V
 • Điện áp hoạt động: 12V
 • Công suất: 9W
 • Độ rọi sáng: >1000 lux (h=43cm)

 • Nguồn sáng: SMD 3014
 • Nhiệt độ màu trắng: 5500-6500k
 • Nhiệt độ màu vàng: 3500-4000k
 • Chế độ sáng: 5 chế độ

not rated giá liên hệ
Đèn bàn led ALFA SML66
Đèn bàn led ALFA SML66

– Đèn bàn LED ALFA Không phát thải chất độc hại cho môi trường,Không có bức xạ hồng ngoại và tia cực tím (IR/UV)
– Đèn bàn LED ALFA Không sử dụng Chì, thủy ngân, không phát thải khí độc hại ra môi trường

 • Điện áp đầu vào: AC100v-240V
 • Điện áp hoạt động: 12V
 • Công suất: 9W
 • Độ rọi sáng: >1000 lux (h=43cm)

 • Nguồn sáng: SMD 3014
 • Nhiệt độ màu trắng: 5500-6500k
 • Nhiệt độ màu vàng: 3500-4000k
 • Chế độ sáng: 5 chế độ

not rated giá liên hệ
Đèn bàn led ALFA SML68
Đèn bàn led ALFA SML68

– Đèn bàn LED ALFA Không phát thải chất độc hại cho môi trường,Không có bức xạ hồng ngoại và tia cực tím (IR/UV)
– Đèn bàn LED ALFA Không sử dụng Chì, thủy ngân, không phát thải khí độc hại ra môi trường

 • Điện áp đầu vào: AC100v-240V
 • Điện áp hoạt động: 12V
 • Công suất: 10W
 • Độ rọi sáng: >1000 lux (h=43cm)

 • Nguồn sáng: SMD 3014
 • Nhiệt độ màu trắng: 5500-6500k
 • Nhiệt độ màu vàng: 3500-4000k
 • Chế độ sáng: cảm ứng 7 nấc

not rated giá liên hệ
Đèn bàn led ALFA SML68S
Đèn bàn led ALFA SML68S

– Đèn bàn LED ALFA Không phát thải chất độc hại cho môi trường,Không có bức xạ hồng ngoại và tia cực tím (IR/UV)
– Đèn bàn LED ALFA Không sử dụng Chì, thủy ngân, không phát thải khí độc hại ra môi trường

 • Điện áp đầu vào: AC100v-240V
 • Điện áp hoạt động: 12V
 • Công suất: 10W
 • Độ rọi sáng: >1000 lux (h=43cm)

 • Nguồn sáng: SMD 3014
 • Nhiệt độ màu trắng: 5500-6500k
 • Nhiệt độ màu vàng: 3500-4000k
 • Chế độ sáng: cảm ứng 7 nấc

not rated giá liên hệ
Đèn bàn smartled SML-135
Đèn bàn smartled SML-135

– Đèn bàn LED ALFA Không phát thải chất độc hại cho môi trường,Không có bức xạ hồng ngoại và tia cực tím (IR/UV)
– Đèn bàn LED ALFA Không sử dụng Chì, thủy ngân, không phát thải khí độc hại ra môi trường

 • Điện áp đầu vào: AC100v-240V
 • Điện áp hoạt động: 12V
 • Công suất: 9W
 • Độ rọi sáng: >1000 lux (h=43cm)

 • Nguồn sáng: SMD 3014
 • Nhiệt độ màu trắng: 5500-6500k
 • Nhiệt độ màu vàng: 3500-4000k
 • Chế độ sáng: 1 chế độ

not rated Giá liên hệ
Đèn kẹp bàn led ALFA SML138
Đèn kẹp bàn led ALFA SML138

– Đèn bàn LED ALFA Không phát thải chất độc hại cho môi trường,Không có bức xạ hồng ngoại và tia cực tím (IR/UV)
– Đèn bàn LED ALFA Không sử dụng Chì, thủy ngân, không phát thải khí độc hại ra môi trường

 • Điện áp đầu vào: AC100v-240V
 • Điện áp hoạt động: 12V
 • Công suất: 6W
 • Độ rọi sáng: >700 lux (h=43cm)

 • Nguồn sáng: SMD 3014
 • Nhiệt độ màu trắng: 5500-6500k
 • Nhiệt độ màu vàng: 3500-4000k
 • Chế độ sáng: 1 chế độ

not rated giá liên hệ
Đèn kẹp bàn led ALFA SML158
Đèn kẹp bàn led ALFA SML158

– Đèn bàn LED ALFA Không phát thải chất độc hại cho môi trường,Không có bức xạ hồng ngoại và tia cực tím (IR/UV)
– Đèn bàn LED ALFA Không sử dụng Chì, thủy ngân, không phát thải khí độc hại ra môi trường

 • Điện áp đầu vào: AC100v-240V
 • Điện áp hoạt động: 12V
 • Công suất: 6W
 • Độ rọi sáng: >700 lux (h=43cm)

 • Nguồn sáng: SMD 3014
 • Nhiệt độ màu trắng: 5500-6500k
 • Nhiệt độ màu vàng: 3500-4000k
 • Chế độ sáng: 1 chế độ

not rated giá liên hệ