Mới với phiên bản website của ALFA Green Việt Nam bây giờ bạn có thể tương tác với chúng tôi, cho phép khách hàng, đối tác, nhà cung cấp hoặc bất cứ ai để viết một lời cảm nhận về sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp. Tất cả lời chứng thực này sau đó được tạo ra trong các admin và lưu dưới dạng “chờ xem xét”. Quản trị website của chúng tôi sẽ nhận được cảm nhận mà ai đó đã đăng bài đánh giá và sau đó chúng tôi xem xét rồi chấp thuận và xuất bản để thêm vào trang đánh giá này. Một ví dụ của hình thức này là ở bên phải. Mỗi Label là tùy biến và bạn có thể chọn để ẩn các địa điểm, vị trí hoặc trường liên kết. Rất có lợi khi website của bạn muốn đặt backlink vào website của chúng tôi.

ALFA Green Việt Nam hi vọng rằng với hình thức mới này, chúng tôi có thể tương tác nhiều hơn tới khách hàng, đối tác cũng như các SEOer của Việt Nam, xin cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến và ủng hộ ALFA Green trong thời gian qua.

 

Gì đang xảy ra tôi mới đến đây, tôi tình cờ này, tôi đã tìm thấy nó hữu ích tích cực và nó đã giúp…

Thích trang web - Hanoi, VietNam

Hey there! Một người nào đó trong nhóm Myspace của tôi chia sẻ trang web này với chúng tôi vì vậy tôi đã đến xem…

chia sẻ trên myspace - HCM cty, Vietnam

Xin chào, mỗi khi tôi sử dụng để kiểm tra blog bài viết ở đây sớm trong ánh sáng ban ngày, với…

ChrissyWGentery - Hanoi, Vietnam

Tôi thực sự thích các thiết kế và bố cục của trang web của bạn. Đó là một rất dễ dàng trên mắt mà làm…

Trang Melu - tp Hồ Chí Minh

Wow, bố trí weblog tuyệt vời! Làm thế nào dài đã được bạn chạy một blog cho? khiến bạn chạy một cái nhìn blog của…

Tôi thích bố cục web của bạn - Đà Nẵng, VN

Lưu như là một yêu thích, tôi yêu blog của bạn!

Tôi sẽ lưu ý - Hà Nội, VN